2 september 2019

Brf Trädgårdsstaden.

Då har vi slutfört Etapp 1. Många nöjda inflyttade, som kan njuta av sina fina lägenheter. Även trädgården är färdig, så dom har kunnat nyttja omgivningen på bästa sätt. 

Etapp 2 är i full i gång. Och första inflyttningarna sker här under tidig höst. Gå gärna in och titta på www. brf-tradgardsstaden.se. Är du intresserad av att köpa en bostadsrätt vänder du dig till Fastighetsbyrån i Trelleborg. 

 

Brf Trädgårdsstaden. Livet på landet, mitt i stan!

Nu satsar SKÅAB ytterligare och ger sig in på bostadsmarknaden. Det i ett samägt bolag Östervång Projekt AB där SKÅAB är en av huvudägarna. Projektet består av 97 lägenheter fördelat på 3 st bostadsrättsföreningar och tre etapper. Den första etappen beräknas vara klar under vintern/våren 2019. Projektet som helhet beräknas pågå under tre år. Området är beläget på Östervång i Trelleborg.

Läs mer på www.brf-tradgardsstaden.se

 

20 november 2017

Exploateringsområde Östervång 2:6 m.fl. ”Östra Gränstorp” Trelleborgs kommun

Stefan Kristenssons Åkeri har fått i uppdrag av Trelleborgs kommun att anlägga gator och VA i norra delen av Trelleborg Östervång 2:6 m.fl. Exploateringen är ett första steg inför kommande bostadsbyggande av Trädgårdsstaden. Objektet omfattar anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor, VA-anläggning inkl. pumpstation, plantering och belysning inom detaljplaneområdet. Den befintliga Havrejordsvägen flyttas i sidled och kompletteras med en gångbana.

Projektet är fördelat i 2 etapper där den första som består VA-arbeten och byggator beräknas pågå till en bit efter semestern 2018. Andra etappen består i färdigställande av gator, gång- och cykelvägar samt tillhörande grönytor och belysning, arbetet i denna etappen utförs i samband med färdigställandet av de sista bostadsrätterna i Trädgårdsstaden.

Projektet är en viktig del i en större offensiv satsning som SKÅAB är involverad i.

 

9 november 2017

Brf Solkatten i Södra Råbylund i Lund

Nu startar vi ett nytt markprojekt till NBI. Projektet omfattar en bostadsrättsförening med totalt 23 radhus i 2-3 plan fördelade i tre byggnadskroppar (Brf Solkatten). Byggnaderna kringgärdar en gemensam gård med grönyta, pergola och plats för lek. Inom fastigheten kommer även miljöhus, förrådsbyggnader och fjärrvärmecentral uppföras. Parkeringsytor anläggs mot allmänt grönområde i väster.

Det gröna kommer att vara i fokus i Brf Solkatten där den trevliga lummiga gården verkligen hamnar i centrum. Här kommer du dessutom att ha tillgång till en alldeles egen odlingslott. Intilliggande grönytor bidrar också till att skapa en boendemiljö som öppnar för gemenskap och trivsel. Markprojekteringen är utförd av oss. Vi utför all schakt, VA, grunder och finplaneringen mark.

 

23 oktober 2017

Brf Klosters Fälad

Nu har vi startat ytterligare ett nytt markprojekt till Brf Klosters Fälad. Föreningen ska bygga ut nya inglasade balkonger. Balkongentreprenör är Balco. Markprojektering är utförd av oss "inhouse". Projektet pågår till oktober 2018.

Det är extra roligt för oss att samarbeta med Klosters Fälad då vi har gjort många arbeten till föreningen under åren! Vi ser fram emot ett givande samarbete.  

 

15 februari 2017

Brf Alunda

Nytt Bonumprojekt i Åkarp i samarbete med JSB och Riksbyggen. Markprojekteringen är klar och vi hoppas komma igång senare under 2018

 

14 februari 2017

Ramavtal med Byggnadsfirma Otto Magnusson

I dagarna tecknade vi nytt ramavtal med Otto Magnusson Byggservice gällande markarbeten, ett redan bra samarbete blir nu ännu bättre. Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett givande samarbete!

 

10 februari 2017

Trafiksäkerhet för de viktigaste människorna!

Skåab deltar i trafiksäkerhetskampanjen i Vellinge kommun! Kampanjen anordnas av Flexbert vilket ger skolbarnen i låg och mellanstadie i kommunen reflexer mm för säkra promender och utevistelse. En årlig återkommande kampanj som är ytterst viktig och inte minst trevlig att medverka i.   

 

17 januari 2017

Förlängning av LKF-avtal

Lunds kommunal fastigheter förlänger VA-avtalet med oss. Avtalet innefattar yttre VA och schakt. LKF är mycket nöjda med vår snabba service vid akuta läckor och större VA-arbeten. Vi tackar LKF för förtroendet och hoppas på forsatt gott samarbete!

 

15 januari 2017

Jämna gångar ner till stranden!

Gångstigarna på väg ner till Falsterbo strandbad i Vellinge kommun har länge varit ojämna och med stor snubbelrisk. Nu lägger vi ny sten och höjer ytorna för bättre avrinning. Badsäsongen 2017 kommer att bli säkrare och trevligare när man ska gå ner till stranden! Arbetena beräknas vara klara i början av februari.

 

10 januari 2017

Brf Junibacken

I dagarna sätter vi skopan i backen tillsammans med JSB, det gäller markarbeten och VA till en nytt bostatsrättshus, -Brf Junibacken ute i Gyllins Trädgård. Våra åtaganden är VA-projektering, schakt, markanläggning och plantering. Vi tackar JSB för förtroendet!

 

15 december 2016

Stefan Kristenssons Åkeri önskar alla kunder God Jul och ett gott nytt år!

 

10 maj 2016

Febril aktivitet på Vellinge kommuns badstränder!

Första två veckorna i maj kör vi för fullt för att hinna med alla strandåtgärder. Tångrensing, harvning, utläggning av sand, rensing strandspänger, utsättning utrustning mm. Mycket ska hända på kort tid! Men fint blir det! Vår erfarenhet av maskinarbeten i känslig natur ställer krav på både förare, maskin och ledning.

Roligt tycker vi!

22 februari 2016

Parkering på taket!

SKÅAB har i dagarna tecknat nytt avtal med JSB gällande grundläggning av bilramp upp på ICA Maxi´s tak i Västra Hamnen.Vårt uppdrag är att projektera, schakta samt utföra grundläggningsarbetena inkl. VA-arbetena. Vi tackar JSB för förtroendet och hoppas på fortsatt gott och givande samarbete! 

 

27 november 2015

Nytt avtal gällande snö och halkbekämpning

Bråda dagar! Salta grabbar har ”snömöte” inför vinternberedskap uppe på bilrampen till Finnlines-färjorna i Malmö hamn, så långt norrut man kan komma i Malmö. Vi ser fram emot utökat samarbete med CMP gällande snö och halkbekämpning. Stora ytor och hårda krav kräver resurser och logistik, passar oss perfekt!

5 september 2015

Nya visioner för Brf Klosters Fälad

SKÅAB var påplats och firade föreningens 50-års jubiléum. I samband med detta presenterade vi nya visioner för attraktivare rekreation tillsammans med föreningens utemiljögrupp. Några förslag var bland annat nya utegym, multiarenor och trevligare entréer. Förslaget gällande utegym var väldigt populärt bland boende både bland yngre och äldre. Vi gratulerar Klosters Fälad till 50-års jubiléet.

 

5 juni 2015

Nytt samarbete med LKF

SKÅAB tecknar avtal med LKF - Lunds kommuns fastigheter AB. Avtalet gäller yttre VA och schaktarbeten. Löptid för ramavtalet är 2+2 år. Vi ser fram emot ett bra och givande samarbete.